DOPRAVA

Zásielky sú odoslané kupujúcemu v lehote do 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť o lehotu určenú.

Tovar "A" - Všetky druhy hrnčekov, fľaše a šiltovky

Tovar "B" - Všetky tričká a mikiny

 

Rozvoz tovaru "A" zaisťujeme prostredníctvom prepravnej služby . 

  • Kuriér, cena za balík (platba vopred) - 3.99 Eur
  • doručenie na poštu - Balíkobox ´- 2,70 EUR

Poštovné nad 30 eur zdarma (platí len pre tovar A)

Rozvoz tovaru "B" zaisťujeme prostredníctvom prepravnej služby

  • cena za balík = 4.99 Eur

Náš tovar sa nachádza v dvoch lokalitách. Ak si u nás zakúpite tovar "A" a zároveň aj tovar "B" v jednej objednávke, tak Vám zaúčtujeme vyššie poštovné z hore uvedených dôvodov. (Doprava sa vypočíta v nákupnom košíku)

 

Dopravné podmienky:

  1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 48 hodín od dodania tovaru dodávateľom (ak je tovar na sklade), alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predlžiť o lehotu určenú dodávateľom.
  2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
  3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
  5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. aj pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe kúpnej ceny tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby (vrátenia kúpnej ceny tovaru).