OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov.

KTO JE SPRÁVCA? 

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať predávajúci SOULSHINE, Matej Kunc IČO: 53667778 , Hlavná 549/144, 06782 Dlhé nad Cirochou,  prevádzkovateľ internetového obchodu Soulshine. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na info@soulshine.sk 
 

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb (napr. v rámci objednávky niektorého z našich produktov, či prihlásením sa k odberu obsahových newsletterov), resp. uzavretie zmluvy o užívaní tejto služby.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám zdieľate pri registrácií k niektorej z našich služieb:

 1. Email
 2. Heslo v zašifrovanej podobe
 3. Meno a priezvisko (len ak je to nevyhnutné pre konkrétnu službu) alebo prezývku (v prípade registrácie účtu v rámci emailových služieb)
 4. Kontaktná a/alebo doručovacia adresa (pre dodanie objednávky)
 5. Profilové informácie ako je vek, pohlavie, geografická poloha
 6. Telefónne číslo (pre informácie o stave objednávky)
 7. Platobné údaje (číslo platobnej karty), ktoré uložíme k Vášmu účtu (len pri využívaní platených služieb ako je napr. nákup na našom e-shope atď.)
 8. Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené (napr. v kontaktnom formulári)

      a ďalej údaje, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby:

 1. IP adresa
 2. súbory cookies (v prípade online služieb)
 3. prípadne iný online identifikátor

 

PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme mohli spravovať Vaše užívateľské účty k našim službám, aby sme Vám mohli poskytovať služby a dodávať tovar, o ktorý ste prejavili záujem vrátane administrácie a prevedenia platby v prípade objednávky a aby sme mohli zaistiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb a tým aj Vašich údajov.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

 1. zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových 
 2. analýza a meranie s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané
 3. analýza Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý odpovedá Vašim individuálnym potrebám
 4. získanie výhod v nami organizovaných marketingových kampaniach
 5. zasielanie obchodných informácií (odhlásenie z prijímania obchodných informácií je možné vykonať v nastavení vášho účtu, pre ktorú sa užívateľ k odberu týchto informácií zaregistroval) a obsahových newsletterov
 6. zodpovedanie Vašich otázok zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

 

Vaše osobné údaje nebudú použité pre vykonanie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Šetrne si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše údaje zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich údajov je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využívať poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, než ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali sú:

 1. osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
 2. osoby, ktoré pre nás zaisťujú technický chod určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 3. osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
 4. poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
 5. poskytovatelia prepravných služieb, ktoré Vám doručujú Vaše objednávky
 6. poskytovatelia technických riešení umožňujúci jednoduché dodanie Vašej objednávky a notifikácie o dodaní objednávky
 7. prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

 

Za určitých, presne definovaných podmienok sme povinní niektoré Vaše osobné údaje  sprístupniť na základe platných právnych predpisov napr. Polícia SR, popr. iným orgánom činným v trestnom riadení vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejné správy. 

ČO SÚ COOKIES A AKÉ DRUHY POUŽÍVÁME?

Rovnako ako asi každá stránka aj my používame v Soulshine cookies.

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky sa súbory cookies zasielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú stránku, ktorá cookies rozpozná.

Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná a to ani s využitím ďalších informácií v našom držaní. Informácie môžu napríklad zahrňovať typ použitého zariadenia a prehliadača, jazykové preferencie alebo stránky, ktoré boli navštívené. Tiež môžu zaistiť, aby ste sa z reklamy dozvedeli o produktoch, ktoré odpovedajú vašim záujmom a preferenciam a vy sa tak nemuseli dívať na niečo, čo s vami nemá nič spoločného. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookie používame k rozpoznávaniu opakovaných návštev na našich webových stránkach pre uľahčenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá preferenčné miestne a jazykové nastavenia užívateľov a náhodne priradený identifikátor vašej návštevy.

Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov a tiež pre potreby internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb. 

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích stran (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti dané konkrétne webové stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup ku čítaniu alebo zápisu týchto údajov. Jednoducho, aby ste sa ľahšie a rýchlejšie dostali k tomu, čo vás zaujíma. 

Mnoho prehliadačov súborov cookie automaticky prijíma už v nastaveniach, ale obvykle ich môžete odmietnuť alebo selektivne prijať len niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ však používanie súborov cookies úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Ďalšia možnosť je prehliadať stránky v tzv. anonymnom režime, kedy sa cookies neukladajú.

Detailné informácie pre všetky typy prehliadačov nájdete tu: aboutcookies.org

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač používanie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu.

AKO DLHO VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje sa vymažú hneď ako nebude ich uchovávanie nutné z pohľadu povolených účelov alebo vtedy, ak odvoláte svoj súhlas (ak je to možné) a my už viac nie sme povinní zo zákona alebo inak oprávnení tieto údaje uchovávať. V prípadoch, v ktorých to je nutné si Vaše údaje  ponecháme kvôli prípadným súdnym sporom, kým neskončí relevantná uchovávacia lehota, alebo kým sa neskončí prípadný súdny spor. V prípade záujmu o bližšie informácie, nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch.


MôŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu, ale len za účelom

 1. poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby, ktorú by nebolo potreba dopredu podpísať);
 2. splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; či
 3. spracovanie, ktoré je dôležité pre naše oprávnené záujmy, pričom tieto záujmy neprevyšujú tie Vaše alebo neprevyšujú Vaše základné práva a slobody.

 

Možnosť a zákonnosť takého spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.


NA ZÁKLADE ČOHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému plneniu nevyhnutné. V neposlednej rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely prevádzkujeme jednotlivé spracovanie Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.


AKO SÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. V tejto súvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vašim prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného chovania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné hesla a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady.

Ako môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: obchod@soulshine.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu uskutočnené pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. hlavne v mene spracovávania nevyhnutného pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).


SOM POVINNÝ POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE? ČO KEĎ OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNEM?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. pokiaľ nám ich neposkytnete, nebude Vám umožnené túto službu využívať.


AKÉ VŠETKY PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

 1. právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 2. právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 3. právo požadovať obmedzenie spracovania;
 4. právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 5. právo požadovať prenesenie údajov;
 6. právo na prístup k osobným údajom;
 7. právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
 8. právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch; a
 9. ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679.


PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

V prípade, že máte nejaké obavy ohľadom spracovania Vašich údajov alebo by ste chceli podať sťažnosť, môžete nás kontaktovať na adresách uvedených nižšie. Vašu záležitosť prešetríme, a ak nebudete spokojný s našou odpoveďou alebo máte zato, že sme Vaše osobné údaje nespracovávali v súlade s platnými zákonmi, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


AKO NÁS MôŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akejkoľvek otázky na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite elektronickú poštu na adrese obchod@soulshine.sk alebo písomne na našej adrese: SOULSHINE, Hlavná 549-144, 06782 Dlhé nad Cirochou.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

Tieto podmienky sú účinné od 25.5.2018